G-graf vse o graffiti

Slovníky graffiti

 • Writer – člověk, který vytváří graffiti
 • Crew – skupina writerů, která pracuje společně
 • Toy – začátečník (mezi sprejery se tento výraz používá spíše jako vulgarismus)
 • Can – plechovka spreje
 • Cap – tryska na spreje
 • Guru – učitel
 • Bachař - člověk nesprejující, ale hlídající sprejery před případným nebezpečím např. policie, větší počet procházejících lidí atd.
 • Korouhev - celý úplný název crew (writera), který něco znamená např.GNK crew GyNeKolog, ABS crew ABStynent, TSZ crew Ty Si Zmrd atd.
 • Fatcap – tryska s nejširší stopou (až 20 cm tlustá plná stopa)
 • Needle – tryska s nejužší stopou
 • Tag – podpis writera, důraz na kompozici
 • Piece – barevné graffiti, důraz na tvary písma a celkovou barevnou kompozici
 • Chrom – stříbrno-černé graffiti, důraz na tvar
 • Trow-up – rychlé graffiti, důraz na jednoduchost
 • Strup - podtržení tagu
 • Rooftop – piece/trow-up/chrom na střeše
 • End to end – panely přes celý vagón
 • Máselnice - crew nebo writer známý tím, že svede nebo dělá pouze tagy
 • Sýrovice - crew nebo writer známý tím, že dělá jenom legální zdi
 • Sketch – skica (náčrtek graffiti na papír)
 • Panel – graffiti na vagonu vlaku
 • Backjump (BJ) – namalování panelu za provozu soupravy
 • Wholecar (WC) – graffiti přes celou plochu vagonu
 • Vostráček - graffiti s ostrým zakončením písmene
 • Vokrouhláček - graffiti s kulatým tupým zakončením písmene
 • Wholetrain (WT) – graffiti přes celou soupravu
 • Oneman barevný wholecar – barevné graffiti přes celou plochu vagonu vytvořené jedním writerem, obecně to můžeme pokládat za vrchol nelegální tvorby writera
 • Svrček - český ekvivalent pro cap
 • Plech - tlaková nádoba spreje
 • Lauf - označení pro šířku stopy. V praxi mluvíme o “širokých laufech” a úzkých “laufech

 
TOPlist Admini:SnoOppy,Lil.Rafi and Ronnie